جدول ترکیب رنگ آکریلیک

جدول ترکیب رنگ آکریلیک

 

امروزه در بازار ترکیب رنگ به دو صورت انجام می گیرد.

  1. کامپیوتری یا دیجیتال که فرآیند ترکیب رنگ توسط دستگاه صورت می گیرد.
  2. ترکیب رنگ دستی که توسط استادکار نقاش صورت می گیرد.

در جدول  ترکیب رنگی که برای شما قرار داده ایم در صورت نیاز به ترکیب با شیوه ی دستی می توانید به این روش عمل کنید.دریک سمت مادررنگ های مورد نیاز برای ترکیب رنگ ها و در سمت دیگر معادله رنگ مورد نظر را معرفی کرده است.

 

ترکیب رنگ ها

  منبع :کتاب نقاشی ساختمان به زبان ساده