رنگ آکریلیک بر روی فلزات

رنگ آکریلیک بر روی فلزات

 

استفاده ی رنگ آکریلیک به عنوان آستری بر روی فلزات به هیچ وجه توصیه نمی شود و اساساً رنگ آکریلیک برای سطوح غیر فلزی ساخته شده اما اگر قصد به انجام رنگ آمیزی سطوح فلزی با رنگ آکریلیک را داشتید باید در از پوشش های روغنی و ضد زنگ به عنوان آستری برای این رنگ استفاده کرده و بعد از آن رنگ آکریلیک را به عنوان رنگ رویه استفاده کنید.

 

موارد استفاده از رنگ آکریلیک

 

این رنگ را معمولا بر روی سطوح گچی ،سیمانی و چوبی (غیر فلزات) به کار می برند و رنگی است پوششی و مقاوم با دوام بالا توصیه می شود که این رنگ را تا جایی که لازم است کم رقیق کنید و روی سطوح فلزی استفاده نشود.

رنگ آکریلیک  کیفیت مطلوبی برای اجرا با غلطک و پیستوله دارد ولی استفاده ی آن با قلمو کم تر توصیه می شود به دلیل این که رنگ آکریلیک بعد از اجرا بر روی سطوح مختلف سریع خشک می شود و فرصت پیدا نمی کند که اثر باقی مانده ی قلمو را همسطح کند.